VRV JAC SLIDE&CONTACT-10-1-17-R5.pngJAC SLIDE&CONTACT-10-1-17-R5.png

นิยาม ระบบ VRV / VRF หมายถึง ระบบปรับอากาศที่สามารถปรับปริมาณการจ่ายน้ำยาทำความเย็น เข้าสู่ ชุดคอยล์เย็น จำนวนหลายชุด จากชุดคอยล์ร้อน 1 ชุดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตามสภาวะโหลดความร้อนที่เกิดขึ้นในห้องจริง ควบคุมโดยชุดแผงควบคุมการทำงานอัจฉริยะที่ติดอยู่ที่ชุด คอยล์เย็น และชุดคอยล์ร้อน เพื่อสั่งให้ชุดคอมเพรสเซอร์แบบ INVERTER ส่งน้ำยาเข้าชุดคอยล์เย็น อย่างประหยัดพลังงาน

แอร์ VRVราคา ปัจจุบันราคาลดลงจากเมื่อ3-5ปีที่แแล้วอย่างมากเนื่องจากได้รับความนิยมสูง ผู้ผลิตได่ปรับลดราคาลงมาพร้อมเทคโนโลยีที่มากขึ้นในราคาประหยัด