JAC SLIDE&CONTACT-10-1-17-R5.pngVRV JAC SLIDE&CONTACT-10-1-17-R5.png

บทความ3) ระบบ VRV หรือระบบ VRF หมายถึง ข้อแตกต่างVRVกับแอร์ทั่วไป ? 

นิยาม หลายท่านอาจได้ยินชื่อของ ระบบแอร์ VRV/VRF (variable refrigerant volume หรือ flow) นิยามหลักจริงๆ สำหรับระบบvrv/vrf ก็คือ ระบบปรับอากาศที่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยาทำความเย็นที่ชุดคอยล์เย็นได้อย่างแม่นยำตามสภาวะโหลดที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้การสื่อสารควบคุมระหว่างแผงบอร์ดควบคุมของชุดภายนอกกับแผงบอร์ดควบคุมของชุดภายใน ส่งสัญญาณหากันเพื่อบอกความต้องการน้ำยา ส่วนนิยามรองที่เราส่วนใหญ่รู้จัก ก็หมายถึง ระบบที่มีชุดคอยล์ร้อน 1 ชุดต่อกับชุดภายในได้จำนวนหลายชุด (สูงสุดต่อ 1 ชุดคอยล์ร้อนสามารถต่อกับชุดภายใน จำนวน 64 ชุด) 

ช่วงขนาดความเย็น มีให้เลือกใช้ได้ตั้งแต่ ขนาดเล็กสุดที่ 4 HP(หรือเท่ากับ 38,200 บีทียู) จนถึงขนาด 60 HP(หรือเท่ากับ 573,000 บีทียู)

ระบบแอร์vrv/vrf ดีอย่างไร แอร์ประหยัดพลังงาน  vrv,vrf มีข้อแตกต่างจากระบบแอร์บ้านแบบแยกส่วนที่เรารู้จักกันสรุปง่ายๆดังนี้

1.จำนวนชุดคอยล์ร้อนน้อยกว่า เช่นห้อง10ห้อง แบบเดิมแยกส่วนมีจำนวนคอยล์ร้อน10ชุดแต่แอร์ระบบvrvมีเพียงชุดเดียว

2.แอร์ระบบvrv ใช้คอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์ และมีแผงระบายความร้อนที่ใหญ่มากเมื่อเปิดแอร์ไม่ครบ เช่นเปิด 5ห้องจาก10ห้องค่าประหยัดพลังงานจะสูงมากกว่าแอร์แบบแยกส่วนถึง 50%-60%เลยทีเดียวเนื่องจากแผงคอยล์ร้อนที่ออกแบบไว้สำหรับ 10ห้องแต่ใช้ระบายเพียงครึงเดียว ผนวกกับการพัฒนาชุดคอมเพรสเซอรืให้ทำงานได้ดีมากเมื่อทำงานที่โหลดน้อยๆ